E-Marketing


Umiejętność przewidywania zmian, określania ich intensywności i kierunków, pozwala na dostosowanie strategii marketingowej do wymagań rynku. Badania marketingowe są najlepszym sposobem pozyskiwania informacji z rynku m.in. o preferencjach i potrzebach nabywców, działaniu konkurencji, reakcjach rynku na zmiany w atrybutach produktów. Badania marketingowe pozwalają na ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji rynkowych. Zakres badań marketingowych, jest bardzo szeroki i może dotyczyć m.in. takich obszarów jak:

  • Badanie aktualnych i przyszłych potrzeb nabywców
  • Badanie postaw, opinii, postępowania i motywów zakupu nabywców
  • badanie popytu
  • analizy konkurencji
  • analizy segmentów rynku
  • oceny dostępności produktów w sieci sprzedaży i skuteczności działania pośredników handlowych
  • oceny konkurencyjności cenowej produktów na rynku
  • oceny wizerunku firmy na rynku
  • określenie poziomu ceny akceptowanej przez rynek
  • badania akceptacji produktów (testy opakowania, nazwy)
  • testy reklamy
  • trendy w branży (tzw. serwisy branżowe przygotowywane na bazie danych wtórnych)
  • badanie skuteczności oddziaływania instrumentów marketingowych (reklamy, działań promocyjnych, efektów wprowadzenia nowego produktu na rynek, zmiany ceny, nowego miejsca sprzedaży itp.)

 

Badania stanowią więc integralną część systemu informacji marketingowej w firmie co oznacza, że powinny być one dobrze zorganizowane i zaplanowane, a do ich przeprowadzania powinno wykorzystywać się naukowe metody gromadzenia, analizowania i interpretacji danych.

 
Najczęściej stosowaną metodą do gromadzenia informacji w badaniach marketingowych jest ankieta. Jest to zbiór standaryzowanych technik badawczych, za pomocą których otrzymujemy informacje w procesie wzajemnego komunikowania się z respondentami odpowiadającymi pisemnie na pytania. Rozróżnia się następujące typy ankiety:

 

  • pocztową (rozsyłaną) -wysyłka i zwrot pocztą,
  • radiowo telewizyjną –ogłaszaną w masmediach, zwrot pocztą,
  • opakowaniową -dołączana do sprzedawanych towarów, zwrot pocztą,
  • audytoryjną -rozdawana przy różnych okazjach (np. w trakcie pokazu, degustacji) i zbierana osobiście lub przesyłana pocztą.

 

Narzędziem pomiaru w tej metodzie jest zawsze odpowiednio skonstruowany kwestionariusz ankietowy. Aby ograniczyć ten niekorzystny efekt często stosowane są różnego rodzaju „zachęty” w postaci:

 

  • nagradzania za udział w ankiecie
  • obietnic wysyłki prezentu do osób. które prawidłowo wypełniły ankietę i ją odesłały w odpowiednim terminie
  • kwoty pieniężnych przysyłane za zwrot wypełnionej ankiety lub
  • pieniędzy przysyłane wraz z ankietą.

Powszechną praktyką jest również wysyłanie z wyprzedzeniem listu, informującego respondenta, że zostanie przysłana do niego ankieta (przygotowanie respondentów do tego, że weźmie udział w badaniu). Po określonym czasie przychodzi właściwa ankieta wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną i znaczkiem (respondent nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z odesłaniem ankiety). W przypadku gdy brak jest zwrotu wysyła się drugi list z prośbą o wypełnienie kwestionariusza i kopertą ze znaczkiem (przypominanie) raczej sporadycznie przypomina się trzeci raz.

Wady tej pozbawiona jest ankieta komputerowa polegająca na prezentowaniu respondentom pytań na ekranie terminalu lub monitora i uzyskaniu odpowiedzi przez internet.

Pomiar w formie ankiety opakowaniowej polega na dołączaniu kwestionariusza do towaru, np. może być wydrukowany na karcie gwarancyjnej lub rejestracyjnej. Jest to forma pomiaru dogodna w badaniu rynków zagranicznych. Jej wadą jest również ograniczona objętość i układ kwestionariusza, z kolei zaletą względnie duży procent odpowiedzi, zwłaszcza gdy producent obiecuje niewielki upominek.

 
Ważna jest tzw. metoda panelowa, która jest najczęściej wykorzystywana do analizy zmian w czasie takich zjawisk i procesów, jak: zakupy i użytkowanie poszczególnych produktów, plany zakupu, postawy wobec działań marketingowych firm, zachowanie konsumentów wobec nowych produktów itp.

 

1.Co jest decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu internetowego przez klienta?

 

  • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu jest jego oferta asortymentowa
  • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu jest jego reklama
  • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu jest jego wiarygodność i rzetelność
  • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu internetowego są ceny towarów w jego ofercie
  • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu jest jego renoma
  • Decydującym czynnikiem wyboru sklepu internetowego jest także sposób regulowania płatności

 

2.Na jakie cechy dotyczące sklepu internetowego nabywcy nie zwracają uwagi?

 

  • Przy podejmowaniu decyzji zakupu klienci nie zwracają uwagi na brak sprzedawcy w osobie ludzkiej

 

3.Co decyduje o dokonaniu zakupu w sklepie internetowym?

 

  • Różnorodność oferowanego asortymentu jest ważnym elementem wyboru miejsca zakupu
  • Ceny są ważnym elementem wyboru miejsca zakupu
  • Odległość od miejsca zamieszkania jest ważnym elementem wyboru miejsca zakupu
  • Czas realizacji zamówienia należy także do ważnych elementów wyboru miejsca zakupu
  • Ukazanie produktu z jego opisem, zdjęcia także decyduje o dokonaniu zakupu
  • Zaoszczędzenie czasu poświęconego na zakupy

 

4.Jakie są istotne czynniki brane pod uwagę przy dokonywaniu zakupu towarów w sklepie internetowym?

 

  • Ceny
  • Renoma
  • Uniwersalność
  • Bezpieczne możliwości uiszczenia należności

5.Jakich cech oczekuje klient od idealnego sklepu internetowego?

Idealny sklep powinien być skuteczny, tani, o rozległej ofercie asortymentowej, być przyjazny i łatwy w obsłudze oraz być estetyczny w wyglądzie, nie powinien przysparzać problemów w poruszaniu się po jego witrynach, zapewniać jak najszybsze dostarczenie towaru oraz dogodne sposób zapłaty

6.Jakie są najczęstsze powody wyboru sklepu internetowego?

  • Najczęstszą przyczyną wyboru sklepu internetowego są niskie ceny
  • Najczęstszą przyczyną wyboru sklepu internetowego są produkty rzadko spotykane
  • Najczęstszą przyczyną wyboru sklepu internetowego jest oszczędność czasu
  • Najczęstszą przyczyną wyboru sklepu internetowego jest łatwość zawierania transakcji
  • Robiąc zakupy klient nie musi kontaktować się ze sprzedawcą (jeżeli chodzi o kłopotliwe artykuły)
  • W niektórych sklepach jest możliwe zachowanie anonimowości

 

Musimy również przyjąć, że na wynik analizy, poparcia lub obalenia poszczególnych hipotez wpływ będą miały poniższe zmienne:

 

  • ceny
  • wiarygodność i rzetelność
  • renoma
  • reklama
  • sposób regulowania płatności
  • brak sprzedawcy w osobie ludzkiej
  • duży wybór towaru
  • czas realizacji zamówienia
  • oszczędność czasu
  • ceny
  • prezentacja produktów
  • bezpieczeństwo
  • renoma
  • uniwersalność
  • skuteczność
  • łatwość obsługi
  • czas realizacji zamówień
  • dogodny sposób zapłaty
  • łatwość zawierania transakcji
  • anonimowość
  • bark konieczności kontaktu ze sprzedawcą
  • dostępność rzadkich produktów
Obszar nabywców czyli dane dotyczące aktualnych i przyszłych potrzeb nabywców, ich postępowania, opinii, motywów zakupu a także popytu i segmentacji rynku. Ta grupa badań pozwoli nam w szczególności znaleźć odpowiedzi na pytania:
  • kim są klienci sklepów internetowych - czy tworzą jednorodne grupy, na które można oddziaływać za pomocą instrumentów marketingowych?
  • jakie są ich zwyczaje nabywcze - gdzie kupują, jakie ilości, jakie marki preferują, czym się kierują przy wyborze produktu?
  • na jakie instrumenty marketingowe reagują?
  • jaką mają opinię, wiedzę, wymagania, preferencje co do nowej formy sklepów - sklepów internetowych?
Drugim obszarem jest produkt- w tym przypadku sklep internetowy. Badania te służą w podejmowaniu decyzji w zakresie kształtowania i strategii produktów. W szczególności odpowiadają m.in. na następujące pytania:

 

  • czego oczekuje nabywca od sklepów internetowych?
  • jakie zmiany w są pożądane?
  • jaki nowy produkt jest oczekiwany?
  • czy rynek zaakceptuje nową formę sklepów?
  • jak sklepy są postrzegane przez nabywców?
  • jaki powinien być sklep internetowy : jaką posiadać nazwę, jaki kształt, wygląd, kolor, produkty itp.
  • czy sklep powinien być specjalistyczny –czy ogólny?
  • jakiego rodzaju płatność wybierają najczęściej klienci?
  • czy dotychczasowe rodzaje regulowania należności są bezpieczne?

 


Ważne jest również odpowiednie pozycjonowanie stronysklepu internetowego oraz odpowiednia reklama sklepu - więcej w naszym serwisie ->POZYCJONOWANIE!
Jeżeli interesuje Cię więcej na temat e-marketingu Twojej firmy to napisz do nas na e-mail pozycjonowanie@sstore.pllub zadzwoń 781 802 300.
 

 

Kontynuuj
 
 
Skype support.sstore
pomoc@sstore.pl
 
GG 21362085
Skype pomoc.sstore
pomoc3@sstore.pl
tel. 781 802 400
 
Reklama, Pozycjonowanie:
GG 7767302
Skype pomoc_sstore
 
Informacje handlowe, Reklama, Pozycjonowanie:
10924359
info@sstore.pl
biuro@sstore.pl
pozycjonowanie@sstore.pl
tel. 781 802 300
Zamów teraz:

sklep internetowy Własny sklep »

sklep internetowy Pozycjonowanie »

sklep internetowy Hosting, serwery »

sklep internetowy Rejestracja domen »

sklep internetowy Strony www »

sklep internetowy Grafika www »

oprogramowanie sklepu Dodatki »

sklep internetowy Reklama www »