E-Marketing

 


Umiejętność przewidywania zmian, określania ich intensywności i kierunków, pozwala na dostosowanie strategii marketingowej do wymagań rynku. Badania marketingowe są najlepszym sposobem pozyskiwania informacji z rynku m.in. o preferencjach i potrzebach nabywców, działaniu konkurencji, reakcjach rynku na zmiany w atrybutach produktów. Badania marketingowe pozwalają na ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji rynkowych. Zakres badań marketingowych, jest bardzo szeroki i może dotyczyć m.in. takich obszarów jak:

 

 

 •  badanie aktualnych i przyszłych potrzeb nabywców

 

 • badanie postaw, opinii, postępowania i motywów zakupu nabywców

 

 

 • badanie popytu
 • analizy konkurencji

 

 • analizy segmentów rynku

 

 • oceny dostępności produktów w sieci sprzedaży i skuteczności działania pośredników handlowych

 

 

 • oceny konkurencyjności cenowej produktów na rynku

 

 • oceny wizerunku firmy na rynku

 

 • określenie poziomu ceny akceptowanej przez rynek

 

 • badania akceptacji produktów (testy opakowania, nazwy)

 

 • testy reklamy

 

 • trendy w branży (tzw. serwisy branżowe przygotowywane na bazie danych wtórnych)

 

 

 • badanie skuteczności oddziaływania instrumentów marketingowych (reklamy, działań promocyjnych, efektów wprowadzenia nowego produktu na rynek, zmiany ceny, nowego miejsca sprzedaży itp.)

 

Badania stanowią więc integralną część systemu informacji marketingowej w firmie co oznacza, że powinny być one dobrze zorganizowane i zaplanowane, a do ich przeprowadzania powinno wykorzystywać się naukowe metody gromadzenia, analizowania i interpretacji danych.

 
Najczęściej stosowaną metodą do gromadzenia informacji w badaniach marketingowych jest ankieta. Jest to zbiór standaryzowanych technik badawczych, za pomocą których otrzymujemy informacje w procesie wzajemnego komunikowania się z respondentami odpowiadającymi pisemnie na pytania. Rozróżnia się następujące typy ankiety:

 

 

 • pocztową (rozsyłaną) -wysyłka i zwrot pocztą,

 

 

 • radiowo telewizyjną –ogłaszaną w masmediach, zwrot pocztą,

 

 

 • opakowaniową -dołączana do sprzedawanych towarów, zwrot pocztą,

 

 

 • audytoryjną -rozdawana przy różnych okazjach (np. w trakcie pokazu, degustacji) i zbierana osobiście lub przesyłana pocztą.

 

 

Narzędziem pomiaru w tej metodzie jest zawsze odpowiednio skonstruowany kwestionariusz ankietowy. Aby ograniczyć ten niekorzystny efekt często stosowane są różnego rodzaju „zachęty” w postaci:

 

 • nagradzania za udział w ankiecie

 

 

 • obietnic wysyłki prezentu do osób. które prawidłowo wypełniły ankietę i ją odesłały w odpowiednim terminie

 

 

 • kwoty pieniężnych przysyłane za zwrot wypełnionej ankiety lub

 

 

 • pieniędzy przysyłane wraz z ankietą.

 

Powszechną praktyką jest również wysyłanie z wyprzedzeniem listu, informującego respondenta, że zostanie przysłana do niego ankieta (przygotowanie respondentów do tego, że weźmie udział w badaniu). Po określonym czasie przychodzi właściwa ankieta wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną i znaczkiem (respondent nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z odesłaniem ankiety). W przypadku gdy brak jest zwrotu wysyła się drugi list z prośbą o wypełnienie kwestionariusza i kopertą ze znaczkiem (przypominanie) raczej sporadycznie przypomina się trzeci raz.

 

Wady tej pozbawiona jest ankieta komputerowa polegająca na prezentowaniu respondentom pytań na ekranie terminalu lub monitora i uzyskaniu odpowiedzi przez internet.

 

Pomiar w formie ankiety opakowaniowej polega na dołączaniu kwestionariusza do towaru, np. może być wydrukowany na karcie gwarancyjnej lub rejestracyjnej. Jest to forma pomiaru dogodna w badaniu rynków zagranicznych. Jej wadą jest również ograniczona objętość i układ kwestionariusza, z kolei zaletą względnie duży procent odpowiedzi, zwłaszcza gdy producent obiecuje niewielki upominek.

 
Ważna jest tzw. metoda panelowa, która jest najczęściej wykorzystywana do analizy zmian w czasie takich zjawisk i procesów, jak: zakupy i użytkowanie poszczególnych produktów, plany zakupu, postawy wobec działań marketingowych firm, zachowanie konsumentów wobec nowych produktów itp.

 

 

1. Co jest decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu internetowego przez klienta?

 

 • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu jest jego oferta asortymentowa

 

 

 • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu jest jego reklama

 

 

 • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu jest jego wiarygodność i rzetelność

 

 

 • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu internetowego są ceny towarów w jego ofercie

 

 

 • Decydującym czynnikiem wyboru konkretnego sklepu jest jego renoma

 

 

 • Decydującym czynnikiem wyboru sklepu internetowego jest także sposób regulowania płatności

 

 

2. Na jakie cechy dotyczące sklepu internetowego nabywcy nie zwracają uwagi?

 

 • Przy podejmowaniu decyzji zakupu klienci nie zwracają uwagi na brak sprzedawcy w osobie ludzkiej

 

 

3. Co decyduje o dokonaniu zakupu w sklepie internetowym?

 

 • Różnorodność oferowanego asortymentu jest ważnym elementem wyboru miejsca zakupu

 

 

 • Ceny są ważnym elementem wyboru miejsca zakupu

 

 

 • Odległość od miejsca zamieszkania jest ważnym elementem wyboru miejsca zakupu

 

 

 • Czas realizacji zamówienia należy także do ważnych elementów wyboru miejsca zakupu

 

 

 • Ukazanie produktu z jego opisem, zdjęcia także decyduje o dokonaniu zakupu

 

 

 • Zaoszczędzenie czasu poświęconego na zakupy

 

 

4. Jakie są istotne czynniki brane pod uwagę przy dokonywaniu zakupu towarów w sklepie internetowym?

 

 • Ceny

 

 

 • Renoma

 

 

 • Uniwersalność

 

 

 • Bezpieczne możliwości uiszczenia należności

 

 

5. Jakich cech oczekuje klient od idealnego sklepu internetowego?

Idealny sklep powinien być skuteczny, tani, o rozległej ofercie asortymentowej, być przyjazny i łatwy w obsłudze oraz być estetyczny w wyglądzie, nie powinien przysparzać problemów w poruszaniu się po jego witrynach, zapewniać jak najszybsze dostarczenie towaru oraz dogodne sposób zapłaty

 

6. Jakie są najczęstsze powody wyboru sklepu internetowego?

 

 • Najczęstszą przyczyną wyboru sklepu internetowego są niskie ceny

 

 

 • Najczęstszą przyczyną wyboru sklepu internetowego są produkty rzadko spotykane

 

 

 • Najczęstszą przyczyną wyboru sklepu internetowego jest oszczędność czasu

 

 •   Najczęstszą przyczyną wyboru sklepu internetowego jest łatwość zawierania transakcji

 

 

 • Robiąc zakupy klient nie musi kontaktować się ze sprzedawcą (jeżeli chodzi o kłopotliwe artykuły)

 

 

 • W niektórych sklepach jest możliwe zachowanie anonimowości

 

Musimy również przyjąć, że na wynik analizy, poparcia lub obalenia poszczególnych hipotez wpływ będą miały poniższe zmienne:

 

 • ceny

 

 

 • wiarygodność i rzetelność

 

 

 • renoma

 

 

 • reklama

 

 

 • sposób regulowania płatności

 

 

 • brak sprzedawcy w osobie ludzkiej

 

 

 • duży wybór towaru

 

 

 • czas realizacji zamówienia

 

 

 • oszczędność czasu

 

 

 • ceny

 

 

 • prezentacja produktów

 

 

 • bezpieczeństwo

 

 

 • renoma

 

 

 • uniwersalność

 

 

 • skuteczność

 

 

 • łatwość obsługi

 

 

 • czas realizacji zamówień

 

 • dogodny sposób zapłaty

 

 • łatwość zawierania transakcji

 

 

 • anonimowość

 

 

 • bark konieczności kontaktu ze sprzedawcą

 

 

 • dostępność rzadkich produktów

 

Obszar nabywców czyli dane dotyczące aktualnych i przyszłych potrzeb nabywców, ich postępowania, opinii, motywów zakupu a także popytu i segmentacji rynku. Ta grupa badań pozwoli nam w szczególności znaleźć odpowiedzi na pytania:

 

 

 • kim są klienci sklepów internetowych - czy tworzą jednorodne grupy, na które można oddziaływać za pomocą instrumentów marketingowych?

 

 

 • jakie są ich zwyczaje nabywcze - gdzie kupują, jakie ilości, jakie marki preferują, czym się kierują przy wyborze produktu?

 

 

 • na jakie instrumenty marketingowe reagują?

 

 •   jaką mają opinię, wiedzę, wymagania, preferencje co do nowej formy sklepów - sklepów internetowych?

 

Drugim obszarem jest produkt- w tym przypadku sklep internetowy. Badania te służą w podejmowaniu decyzji w zakresie kształtowania i strategii produktów. W szczególności odpowiadają m.in. na następujące pytania:

 

 • czego oczekuje nabywca od sklepów internetowych?

 

 

 • jakie zmiany w są pożądane?

 

 

 • jaki nowy produkt jest oczekiwany?

 

 • czy rynek zaakceptuje nową formę sklepów?

 

 • jak sklepy są postrzegane przez nabywców?

 

 • jaki powinien być sklep internetowy : jaką posiadać nazwę, jaki kształt, wygląd, kolor, produkty itp.

 

 • czy sklep powinien być specjalistyczny –czy ogólny?

 

 • jakiego rodzaju płatność wybierają najczęściej klienci?

 

 

 • czy dotychczasowe rodzaje regulowania należności są bezpieczne?

 

 

 


      Ważne jest również odpowiednie pozycjonowanie strony sklepu internetowego oraz odpowiednia reklama sklepu - więcej w naszym serwisie -> POZYCJONOWANIE!

 

 

Jeżeli interesuje Cię więcej na temat e-marketingu Twojej firmy to napisz do nas na e-mail pozycjonowanie@sstore.pl lub zadzwoń 781 802 300.
 

Continue
Zamów teraz:

sklep internetowy Własny sklep »

sklep internetowy Pozycjonowanie »

sklep internetowy Hosting, serwery »

sklep internetowy Rejestracja domen »

sklep internetowy Strony www »

sklep internetowy Grafikę www »

oprogramowanie sklepu Dodatki »

sklep internetowy Reklamę www »